หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 
   
ติดต่อ
อบต.
โทร. 032-822-053 , 032-822-054
 
HOT NEWS  
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ เต็มใจให้บริการค่ะ/ครับ
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
   
  วิสัยทัศน์ อบต.กุยเหนือ
  "ตำบลเข้มแข็ง แหล่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พร้อมส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
สานงานเศรษฐกิจพอเพียง"

 
 
พันธกิจ (ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์)
 
    พัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่าบนพื้นฐานเอกลักษ์ของจังหวัด
    ผลักดันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้มีขีดความสามารถในการแข่งชันการผลิต การแปรรูป สับปะรด มะพร้าว
และสินค้าการเกษตรสู่ตลาดโลก
    ส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวด่านสิงขร
    จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นสังคมที่มีความมั่นคงและมีคุณภาพตามวิถีและภูมิปัญญาไทย
    สร้างความสมดุลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
 
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์
  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมอนุรักษ์และปลูกจิตสำนึกเฝ้าระวัง
การทำลายทรัพยากรทางทะเล
  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
 
ด้านการส่งเสริมอาชีพ การลงทุน และการท่องเที่ยว
กลยุทธ์
  ส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสงบ
เรียบร้อยของขุมชน
กลยุทธ์
  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม
  ส่งเสริมให้ชุมชนมีความสามัคคี ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา
และมีสุขภาพดี
  เสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่
  ส่งเสริมการเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรม เพื่อลดความ
เหลื่อมล้ำทางสังคม
  สร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่
ประชาชน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
 
ด้านการอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลยุทธ์
  ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาชาวบ้าน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
 
 
ด้านการพัฒนาระบบบริหารงานและบริการ
กลยุทธ์
  ผู้ปฏิบัติมีศักยภาพในการทำงาน
  การบริการประทับใจ
  เครื่องมือเครื่องใช้สะดวกและพร้อมใช้งาน
  ประชาชนเข้าใจในภารกิจขององค์กร
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
 
 
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์
  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคม ด้านไฟฟ้า ด้านประปา
และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 081-941-4665
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77150 โทรศัพท์ : 032-822-053 , 032-822-054 โทรสาร : 032-822-054
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
จำนวนผู้เข้าชม 126,457 เริ่มนับ 1 พ.ย. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10