หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
วัดถ้ำเขาน้อย
ศาสนสถานในตำบล
ผลิตภัณฑ์ในตำบล
กุยเหนือ
สาธารณสุขในตำบล
กุยเหนือ
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
1
2
3
4
 
   
ติดต่อ
อบต.
โทร. 032-822-053 , 032-822-054
 
HOT NEWS  
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ เต็มใจให้บริการค่ะ/ครับ
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
อบต.กุยเหนือ ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารและรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชนในตำบล
เพื่อนำมาพัฒนาตำบลให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
ในตำบลต่อไปครับ
นายอิ้น หนวดพราหม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
 
 
 
 
X
บริการประชาชนออนไลน์
ID: @kuinuea
CLICK
บริการประชาชนออนไลน์
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวสรรหาบุคลากร   กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
 
กิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2567 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วดันข้างและกำแพงกันดิน ที่ทำการ อบต.กุยเ [ 19 ก.พ. 2567 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ที่ทำการ อบต.กุยเหนือ พร้อมวาง [ 19 ก.พ. 2567 ]

 
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างป้อมยาม ที่ทำการ อบต.กุยเหนือ ด้วยวิ [ 24 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 11 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างป้าย ที่ทำการ อบต.กุยเหนือ ด้วยวิธีปร [ 24 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 12 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วดันข้างและกันดิน ที่ทำการ อบต.กุ [ 24 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 12 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปั๊มน้ำ (รั่ว) รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเ [ 18 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 13 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
 
 
 
หนังสือสั่งการ สถ   ข่าวสารจาก สถ.จ.   ข่าวสารในเครือข่าย
ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
 
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 12 กค. มท 0803.4/ว834,ว835 รายชื่อฯ รุ่นที่ 12  [ 22 ก.พ. 2567 ]
มติการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 กพส. มท 0810.8/ว843 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 ก.พ. 2567 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 สน.บถ. มท 0809.2/ว22 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 ก.พ. 2567 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว822  [ 22 ก.พ. 2567 ]
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว821  [ 22 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล กสว. มท 0820.2/ว813  [ 21 ก.พ. 2567 ]
แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กสธ. มท 0819.3/ว827  [ 21 ก.พ. 2567 ]
การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว814  [ 21 ก.พ. 2567 ]
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566 กศ. มท 0816.2/ว823 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 21 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว819  [ 21 ก.พ. 2567 ]
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล สน.คท. มท 0808.4/ว2 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 21 ก.พ. 2567 ]
ขอประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. 2566 กสธ. มท 0819.3/ว789  [ 20 ก.พ. 2567 ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1 - 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว787 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 20 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี 2566 ของกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กสธ. มท 0819.3/ว790  [ 20 ก.พ. 2567 ]
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 24 สน.บถ. -  [ 20 ก.พ. 2567 ]
การของบประมาณในการจัดทำระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว803 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 20 ก.พ. 2567 ]
แจ้งแก้ไขความผิดพลาดคลาดเคลื่อนรูปแบบการประกวดจังหวัดสะอาด กลุ่มจังหวัดต้นแบบ กสว. มท 0820.2/ว785  [ 20 ก.พ. 2567 ]
เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว783  [ 20 ก.พ. 2567 ]
การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3 (76 จังหวัด) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว704  [ 20 ก.พ. 2567 ]
ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง ระบบยื่นคำขอรับใบรับแจ้งประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 แบบดิจิทัล กฎหมายมลพิษน้ำและกฎหมายมลพิษอากาศสำหรับโรงงานจำพวกที่ 1 และโรงงานจำพวกที่ 2 และคู่มือปฏิบัติงานในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กสว. มท 0820.2/ว763 เอกสารแนบ  [ 19 ก.พ. 2567 ]
การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กค. มท 0803.3/ว775  [ 19 ก.พ. 2567 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ. มท 0802.3/ว774 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 ก.พ. 2567 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติด้านการส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยไทย ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว761 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 ก.พ. 2567 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting ครั้งที่ 1 - 5 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว760 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 ก.พ. 2567 ]
ขอให้ สถจ. เร่งรัด ติดตามสถานะ และรายงานสถานะข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านของ อปท. ที่ใช้การไม่ได้ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว749  [ 16 ก.พ. 2567 ]
 
ปข 0023.3/ 134 แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรม เรื่อง ระบบยื่นคำขอรับใบรับแจ้งประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 แบบดิจิทัลกฎหมายมลพิษน้ำและกฎหมายมลพิษอากาศสำหรับโรงงานจำพวกที่ 1  [ 23 ก.พ. 2567 ]    
ปข 0023.4/ว133 ขอความร่วมมือเผยแพร่ผลงานสื่อประชาสัมพันธ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ป.ป.ช.  [ 23 ก.พ. 2567 ]    
ปข 0023.4/ว132 ขอส่งรายงานวิจัย เรื่อง "การทุจริตและระดับความเสี่ยงต่อการกระทำการทุจริตขององคืกรปกครองส่วนท้องุิ่น ในเขตพื้นที่ภาค 4"  [ 23 ก.พ. 2567 ]    
ปข 0023.4/ว131 การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2567  [ 23 ก.พ. 2567 ]    
ปข 0023.5/ว130 การนำส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 22 ก.พ. 2567 ]    
ปข 0023.6/ว128 การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3  [ 22 ก.พ. 2567 ]    
ปข 0023.3/ 125 ประชาสัมพันธ์โครงการท้องถิ่นร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนด้วยกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ  [ 22 ก.พ. 2567 ]    
ปข 0023.3/ว126 ประชาสัมพันธ์บทเพลงถวายกำลังใจสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพลง ในอุ่นอ้อมอกมั่นคง  [ 22 ก.พ. 2567 ]    
ปข 0023.4/ว2974 ขอเชิญเข้าร่วมงานขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุุคคลแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 ก.พ. 2567 ]    
ปข 0023.6/ 2957 การแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละลองขนาดเล็ก (PM 2.5)  [ 21 ก.พ. 2567 ]    
ปข 0023.4/ 2952 โครงการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessmemt : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  [ 21 ก.พ. 2567 ]    
ปข 0023.3/ 2885 ข้อแนะนำในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 21 ก.พ. 2567 ]    
ปข 0023.1/ว123 ขอแจ้งเข้าพื้นที่เก็บข้อมูลการศึกษาวิจัยทางด้านโบราณคดี  [ 21 ก.พ. 2567 ]    
ปข 0023.6/ 2908 แจ้งคำแนะนำการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด (IPV) ในระหว่างผลักดันเพื่อบรรจุในสิทธิประโยชน์ เพิ่ม 1 เข็ม รวมเป็น 2 เข็ม (คำแนะนำชั่วคราว)  [ 21 ก.พ. 2567 ]    
ปข 0023.6/ว2910 ขอแจ้งข้อกฎหมายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเขตปลอดบุหรี่ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภท  [ 21 ก.พ. 2567 ]    
ปข 0023.3/ 122 แนวทางการปฏิบัติกรณีการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 21 ก.พ. 2567 ]    
ปข 0023.3/ว2905 การรับสมัครหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง  [ 21 ก.พ. 2567 ]    
ปข 0023.3/ว121 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting ครั้งที่ 1 - 5  [ 20 ก.พ. 2567 ]    
ปข 0023.3/ว2879 การยกเลิกการอยู่เวรของครูและบุคลากรทางการศึกษา และการดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 20 ก.พ. 2567 ]    
ปข 0023.3/ 2886 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  [ 20 ก.พ. 2567 ]    
 
อบต.กุยเหนือ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 2 
อบต.กุยเหนือ ประกาศระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ เนื่องจากขาดคุณสมบั [ 19 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 8 
อบต.กุยเหนือ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25 [ 19 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 3 
อบต.กุยเหนือ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำรอบที่ 1 ( [ 16 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 20 
อบต.กุยเหนือ กิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ร่วมต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปี พ.ศ.2567 [ 16 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 13 
อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ เชิญร่วมทำแบบสอบถามการมีและใช้มาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒ [ 16 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 13 
อบต.กุยเหนือ มอบนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ปร [ 13 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 19 
อบต.กุยเหนือ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567 [ 13 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 12 
อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ วันพฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 นายวัชระ กำพร นายกองค์การบริหารส่วน ตำบลห้วยสั [ 8 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 129 
อบต.กุยเหนือ ติดตามการขับเคลื่อนเเผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAy โครงการถังขยะเปียก [ 8 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 15 
อบต.กุยเหนือ ประชาสัมพันธ์โครงการธนาคารขยะองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ [ 7 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 16 
อบต.กุยเหนือ โครงการรัฐ เอกชน องค์กรศาสนา และภาคประชาชนร่วมสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก ลดภาวะคลอด [ 6 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 7 
อบต.กุยเหนือ ประชาสัมพันธ์โครงการธนาคารขยะ [ 6 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 10 
อบต.กุยเหนือ ประชุมคณะกรรมการท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น [ 6 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 14 
อบต.กุยเหนือ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนมกราคม 2567 เ [ 6 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 14 
 


อบต.กุยเหนือ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2567 ]


อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ ซื้อวัสดุก่อสร้างตามมติคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิ [ 20 ก.พ. 2567 ]


อบต.กุยเหนือ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วดันข้างและกำแพงกันดิน ที่ทำการ อบต.กุยเ [ 19 ก.พ. 2567 ]


อบต.กุยเหนือ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ที่ทำการ อบต.กุยเหนือ พร้อมวาง [ 19 ก.พ. 2567 ]


อบต.กุยเหนือ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลาน คสล. ที่ทำการ อบต.กุยเหนือ ด้วยวิธีประก [ 19 ก.พ. 2567 ]


อบต.กุยเหนือ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประตูทางเข้า ที่ทำการ อบต.กุยเหนือ ด้วยวิธี [ 19 ก.พ. 2567 ]


อบต.กุยเหนือ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วด้านหน้า ที่ทำการ อบต.กุยเหนือ (ช่วงที่ [ 19 ก.พ. 2567 ]


อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน กข ๖๐๑๕ ปข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2567 ]


อบต.กุยเหนือ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสาธง ที่ทำการ อบต.กุยเหนือ ด้วยวิธีประกวดร [ 16 ก.พ. 2567 ]


อบต.กุยเหนือ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างป้อมยาม ที่ทำการ อบต.กุยเหนือ ด้วยวิธีประกว [ 16 ก.พ. 2567 ]


อบต.กุยเหนือ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างป้ายที่ทำการ อบต.กุยเหนือ ด้วยวิธีประกวดราค [ 16 ก.พ. 2567 ]


อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2567 ]


อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ 9756 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะ [ 13 ก.พ. 2567 ]


อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ จ้างซ่อมแซมปั๊มสูบน้ำ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.พ. 2567 ]


อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.พ. 2567 ]


อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(แผนงานการพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.พ. 2567 ]


อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (แผนงานการพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.พ. 2567 ]


อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยถ้ำเม่น หมู่ที่ 4 บ้านห้วยผึ้ง โดยวิธีเฉพาะเ [ 7 ก.พ. 2567 ]


อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ ซื้อปั๊มสูบน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์ควบคุมและมอเตอร์ไฟฟ้าแบบหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 31 ม.ค. 2567 ]


อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ ซื้ออุปกรณ์ในกิจกรรมต่างๆโครงการงานวิชาการสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดย [ 26 ม.ค. 2567 ]
 
 
ปลาอินทรีเค็ม
วัดถ้ำเขาน้อย
OTOP
ผลิตภัณฑ์
TRAVEL
สถานที่สำคัญ
   
   
 
 
 
 
กระดานสนทนา
 
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (8 ก.ย. 2566)    อ่าน 76  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.กุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (31 ต.ค. 2565)    อ่าน 173  ตอบ 0  
 
 
  คู่มือประชาชน
  แบบฟอร์ม เอกสาร
สำหรับใช้ติดต่อราชการ
 
   
  คำแนะนำการชำระภาษี
  ภาษีทุกบาทจะคืนสู่ประชาชน
ด้วยการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ
อย่างยั่งยืน
   
   
   
  ภาษีป้าย
  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  การจัดการองค์ความรู้
  ภายในองค์กร
 
   
 
 
กิจการสภา
 
Council
 
วีดิทัศน์
 
Video
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  การท่องเที่ยว
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  ไฟฟ้าสาธารณะ
 
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
GOOGLE EARTH
 
   
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
   
  ประมวลผลสำรวจ
LINK ที่น่าสนใจ
 
   
  สายตรงปลัด
  โทร. 098-195-8460
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 081-941-4665
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77150 โทรศัพท์ : 032-822-053 , 032-822-054 โทรสาร : 032-822-054
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
จำนวนผู้เข้าชม 724,499 เริ่มนับ 1 พ.ย. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
facebook
อบต.กุยเหนือ
facebook
อบต.กุยเหนือ
อบต.กุยเหนือ