หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
วัดถ้ำเขาน้อย
ศาสนสถานในตำบล
ผลิตภัณฑ์ในตำบล
กุยเหนือ
สาธารณสุขในตำบล
กุยเหนือ
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
1
2
3
4
 
   
ติดต่อ
อบต.
โทร. 032-822-053 , 032-822-054
 
HOT NEWS  
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ เต็มใจให้บริการค่ะ/ครับ
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
อบต.กุยเหนือ ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารและรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชนในตำบล
เพื่อนำมาพัฒนาตำบลให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
ในตำบลต่อไปครับ
นายอิ้น หนวดพราหม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวสรรหาบุคลากร   กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
 
กิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสระ รพช. หมู่ที่2 [ 11 พ.ย. 2565 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองทับนา หมู่ที่2 [ 11 พ.ย. 2565 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองอ้ายพรม ซ.1/1 หมู่ที่5 [ 11 พ.ย. 2565 ]

 
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
ขอบเขตงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR) โรงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเต [ 26 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 6 
 
 
ประกาศราคาซื้อจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ล้อยาง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่ต่ำกว่า [ 7 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา [ 27 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจ [ 19 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 7 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
 
 
 
หนังสือสั่งการ สถ   ข่าวสารจาก สถ.จ.   ข่าวสารในเครือข่าย
ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
 
มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ 0 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3905  [ 28 พ.ย. 2565 ]
โครงการคัดเลือกท้องถิ่นจังหวัดดีเด่นและท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 กปต. มท 0811.1/ว3893 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 28 พ.ย. 2565 ]
ข้อหารือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว8729  [ 28 พ.ย. 2565 ]
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3911 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 พ.ย. 2565 ]
เพิ่มจำนวนรุ่นตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 21-30 สน.คท. มท 0808.3/ว3903  [ 28 พ.ย. 2565 ]
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3894  [ 28 พ.ย. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการพัฒนาบุคลากร และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว3899  [ 28 พ.ย. 2565 ]
โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) กพส. มท 0810.8/ว3879  [ 28 พ.ย. 2565 ]
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3901  [ 25 พ.ย. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ กพส. มท 0810.6/ว3890  [ 25 พ.ย. 2565 ]
ร่างคู่มือการบำรุงรักษาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3863  [ 25 พ.ย. 2565 ]
ขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด่วนมาก กศ. มท 0816.5/ว3882 [ป้ายประชาสัมพันธ์]  [ 25 พ.ย. 2565 ]
การส่งเสริมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3877  [ 25 พ.ย. 2565 ]
การสำรวจข้อมูลหลักสูตร Be Internet Awesome และประชาสัมพันธ์การอบรมอัปเดตการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบไฮบริดจากบริษัท กูเกิล ประเทศไทย (จำกัด) กศ. มท 0816.3/ว3881 [หลักสูตร Be Internet Awesome และคำปฏิญาณ] [รายละเอียด]  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การทำกิจการนอกเขตเทศบาล กม. มท 0804.3/ว3806  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การขออนุมัติดำเนินการกิจการนอกเขตเทศบาลย้อนหลัง กม. มท 0804.3/ว3807  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3860  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3859  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3858  [ 24 พ.ย. 2565 ]
แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ประจำปี พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.3/ว3862 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ย. 2565 ]
ผลการประเมินคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศ. มท 0816.3/ว3861 [คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา รวม 5 ระดับชั้น] [รายงานสรุปผลการประเมินคู่มือฯ]  [ 24 พ.ย. 2565 ]
ขอความร่วมมือส่งแบบสำหรับติดตามและประเมินผลการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง กสธ. มท 0819.2/ว3864  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การดำเนินงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้นักเรียนหรือนักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงว่างจากการเรียน (ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3844  [ 24 พ.ย. 2565 ]
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการอนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3857  [ 24 พ.ย. 2565 ]
ประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กค. มท 0803.3/ว3856  [ 24 พ.ย. 2565 ]
 
ปข 0023.3/ว23027 ขอเชิญคณะกรรมการพิจารณางานประเพณีของท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมพิจารณางานประเพณีท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 28 พ.ย. 2565 ]    
ปข 0023.3/ว23027 ขอเชิญคณะกรรมการพิจารณางานประเพณีของท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมพิจารณางานประเพณีท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 28 พ.ย. 2565 ]    
ปข 0023.5/ว23018 การควบคุมและการป้องกันการทุจริตการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 28 พ.ย. 2565 ]    
ปข 0023/ว2341 การบันทึกข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่่วนท้องถิ่นระยะที่ ๒  [ 28 พ.ย. 2565 ]    
ปข 0023.3/ว23029 ขอเชิญเข้าร่วมชี้แจงและให้ข้อมูลเพิ่มเติมการพิจารณางานประเพณีของท้องถิ่น อำเภอบางสะพานน้อย  [ 28 พ.ย. 2565 ]    
ปข 0023.3/ว23028 ขอเชิญเข้าร่วมชี้แจงและให้ข้อมูลเพิ่มเติมการพิจารณางานประเพณีของท้องถิ่น อำเภอปราณบุรี  [ 28 พ.ย. 2565 ]    
ปข 0023.5/ว825 การใช้งานระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์  [ 28 พ.ย. 2565 ]    
ปข 0023.3/ 22936 การสำรวจข้อมูลการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 28 พ.ย. 2565 ]    
ปข 0023.1/ว22934 การเผยแพร่องค์ความรู้จากงานสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นระหว่างไทย – ญี่ปุ่น  [ 25 พ.ย. 2565 ]    
ปข 0023.6/ 22909 เร่งรัดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน  [ 25 พ.ย. 2565 ]    
ปข 0023.3/ 22906 การส่งเสริมการใช้ปูนซีเมนต์ลดโลกร้อน (ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก) สำหรับงานก่อสร้างของหน่วยงานรัฐภายในจังหวัด  [ 25 พ.ย. 2565 ]    
ปข 0023.3/ 22731 แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐  [ 25 พ.ย. 2565 ]    
ปข 0023.3/ 22730 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาและเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้านคุณภาพด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย (พัฒนาการเรียนรู้)  [ 25 พ.ย. 2565 ]    
ปข 0023.5/ว823 การนำส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 25 พ.ย. 2565 ]    
ปข 0023.5/ว822 ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนตุลาคม 2565  [ 25 พ.ย. 2565 ]    
ปข 0023.5/ว821 บัญชีนวัตกรรมไทย  [ 25 พ.ย. 2565 ]    
ปข 0023.3/ว22846 การประชาสัมพันธ์กิจกรรมนิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี ๒๕๖๕ Thailand Smart City Expo 2022  [ 25 พ.ย. 2565 ]    
ปข 0023.3/ 22824 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้เท่าทันและป้องกันยาเสพติดด้วยการพัฒนาทักษะสมอง Executive Functions:EF ในเด็กระดับปฐมวัย และการรายงานผลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด NISPA ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  [ 24 พ.ย. 2565 ]    
ปข 0023.3/ 22822 การบริหารงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  [ 24 พ.ย. 2565 ]    
ปข 0023.5/ว22802 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 24 พ.ย. 2565 ]    
 
อบต.กุยเหนือ ประกาศบัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลกุ [ 29 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ ประชาสัมพันธ์การทำหมันสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ [ 29 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.กุยเหนือ ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ [ 29 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ ลงพื้นที่สำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ [ 29 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.กุยเหนือ ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.25 [ 25 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.กุยเหนือ ประการ ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล [ 23 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.กุยเหนือ โครงการจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3RS [ 22 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.กุยเหนือ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พ [ 16 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 7 
อบต.กุยเหนือ ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ [ 16 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.กุยเหนือ ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ [ 16 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.กุยเหนือ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 14 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.กุยเหนือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพ [ 10 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.กุยเหนือ ประกาศขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 9 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ วันพุธ ที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที [ 9 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 9 
อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ วันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายวัชระ กำพร นายกองค์การบริหารส่วน ตำบลห้วยสัตว์ [ 9 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 13 
 


อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ย. 2565 ]


อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ จ้างซ่อมแซมระบบทำความเย็นรถบรรทุกน้ำหมายเลขทะเบียน บท ๕๖๙๘ ปข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ย. 2565 ]


อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรซ์ (ชนิดถุง) และ นมยู.เอช.ที (ชนิดกล่อง) ตรานมโรงเ [ 16 พ.ย. 2565 ]


อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ จ้างประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าละอู จำนวนนักเรียน ๒๔ คน ระ [ 16 พ.ย. 2565 ]


อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ จ้างประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยผึ้ง (โปร่งสำโหรง) จำนวนนั [ 16 พ.ย. 2565 ]


อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ จ้างประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ [ 16 พ.ย. 2565 ]


อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรซ์ (ชนิดถุง) และ นมยู.เอช.ที (ชนิดกล่อง) ตรานมโรงเ [ 16 พ.ย. 2565 ]


อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรซ์ (ชนิดถุง) และ นมยู.เอช.ที (ชนิดกล่อง) ตรานมโรงเ [ 15 พ.ย. 2565 ]


อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรซ์ (ชนิดถุง) และ นมยู.เอช.ที (ชนิดกล่อง) ตรานมโรงเรียน [ 14 พ.ย. 2565 ]


อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรซ์ (ชนิดถุง) และ นมยู.เอช.ที (ชนิดกล่อง) ตรานมโรงเรียน [ 14 พ.ย. 2565 ]


อบต.กุยเหนือ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสระ รพช. หมู่ที่2 [ 11 พ.ย. 2565 ]


อบต.กุยเหนือ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองทับนา หมู่ที่2 [ 11 พ.ย. 2565 ]


อบต.กุยเหนือ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองอ้ายพรม ซ.1/1 หมู่ที่5 [ 11 พ.ย. 2565 ]


อบต.กุยเหนือ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองอ้ายพรม ซ.1 หมู่ที่5 [ 11 พ.ย. 2565 ]


อบต.กุยเหนือ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวเกาะ ซ.1 หมู่ที่10 [ 11 พ.ย. 2565 ]


อบต.กุยเหนือ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกมะซา ซ.1 หมู่ที่6 [ 11 พ.ย. 2565 ]


อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรซ์ (ชนิดถุง) และ นมยู.เอช.ที (ชนิดกล่อง) ตรานมโรงเรียน [ 11 พ.ย. 2565 ]


อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ จ้างประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ [ 9 พ.ย. 2565 ]


อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ จ้างเหมาถางป่าขุดตอ ขนาดหนัก จำนวน 7,488 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ย. 2565 ]


อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ จ้างเหมาถางป่าขุดตอ ขนาดหนัก จำนวน 7,488 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ย. 2565 ]
 
 

ปลาอินทรีเค็ม

วัดถ้ำเขาน้อย
OTOP
ผลิตภัณฑ์
TRAVEL
สถานที่สำคัญ
   
   
 
 
 
 
กระดานสนทนา
 
เว็บไซต์ อบต.กุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (31 ต.ค. 2565)    อ่าน 60  ตอบ 0  
 
 
  คู่มือประชาชน
  แบบฟอร์ม เอกสาร
สำหรับใช้ติดต่อราชการ
 
   
  คำแนะนำการชำระภาษี
  ภาษีทุกบาทจะคืนสู่ประชาชน
ด้วยการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ
อย่างยั่งยืน
   
   
   
  ภาษีป้าย
  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  การจัดการองค์ความรู้
  ภายในองค์กร
 
   
 
 
กิจการสภา
 
Council
 
วีดิทัศน์
 
Video
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  การท่องเที่ยว
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  ไฟฟ้าสาธารณะ
 
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
GOOGLE EARTH
   
  สายตรงปลัด
  โทร. 098-195-8460
 
   
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
   
  ประมวลผลสำรวจ
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 081-941-4665
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77150 โทรศัพท์ : 032-822-053 , 032-822-054 โทรสาร : 032-822-054
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
จำนวนผู้เข้าชม 3,928 เริ่มนับ 1 พ.ย. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
facebook
อบต.กุยเหนือ
facebook
อบต.กุยเหนือ
อบต.กุยเหนือ